• KHU VỰC MIỀN NAM

  TP. HCM – 0941.000.345

  Tỉnh khác – 0905 xxx xxx

  Đặt số – 0905 xxx xxx

  Đặt số – 0905 xxx xxx

 • KHU VỰC MIỀN TRUNG

  Đắk Lắk – 02623.969999

  Đắk Nông – 0941.86.33.77

  Đà Nẵng – 0948.45.72.76

  Tây Nguyên – 0941 86 33 77

 • KHU VỰC MIỀN BẮC

  Hà Nội – 0966.851.686
  Đặt số – 0905 xxx xxx
  Đặt số – 0905 xxx xxx
  Đặt số – 0905 xxx xxx

 • ĐĂNG KÍ VAY TIỀN